SDO Brontosauři Historie Programy Sponzoři Kontakt Odkazy
 

Projekt Dvoreček

Klub Pěstoun Koně Zvířata Akce Fotogalerie  
 
  • Dobrovolnictví

Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z důležitých občanských ctností. Jde o svobodně zvolenou činnost, konanou ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Tato volba přináší dobrý pocit z pomoci ostatním, zkušenosti a nezřídka i přátelství. Každý člověk má vrozenou schopnost darovat dobrovolně a nezištně svůj čas, práci i finanční prostředky, lišíme se pouze v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak učinit. Na formě Dobrovolnictví má SDO Brontosauři postaveny programy pro podporu a pomoc při údržbě areálu, opravách a hlavně při rekonstrukcích a dostavbách nemovitostí v našem Středisku DVOREČEK v rámci našeho projektu výstavby střediska pro volný čas a ekologickou výchovu dětí, mládeže i dospělých v Ostravě - Kunčičkách.

Využíváme hned několik forem dobrovolnictví :

Jednotlivci:
V prvé řadě jsou dobrovolníci naši členové a jejich rodinní příslušníci, kteří nám pomáhají v rámci jednorázových aktivit či naplánovaných společenských, kulturních a sportovních akcí.

Dále jde o jednotlivce dlouhodobě nezaměstnané na úřadu práce. V rámci vazeb na sociální podporu jsou k nám vysíláni Sdružením S.T.O.P. Kde si vybíráme jednotlivce dle jejich dovedností, kvalifikace a ochoty dlouhodobě u nás působit dle nastavených pravidel.

Kolektivy:
V tomto případě jde o firmy které se hlásí k programu Společensky zodpovědná firma. Firma vysílá své dobrovolně přihlášené zaměstnance pracovat do neziskové organizace. V našem případě se u nás již vystřídaly firmy Citibank Europe plc, Arcelormittal Ostrava, a.s., KPMG Česká Republika, s.r.o. Jde většinou o jednorázové jedno či dvoudenní akce za účasti dalších spolupracujících firem a sponzorů, kteří dodávají na akci materiál, zaměstnance, stroje a finanční prostředky. Nejdelší mnohaletou spolupráci v této oblasti máme s Citibank, dalo by se říci, že jde již o tradici.

Dárci:
Zde bychom mohli jednoznačně říci, že jde o nejdůležitější a nejdéle využívanou formu podpory našeho občanského sdružení. Dotýká se jednotlivců, firem, organizací a institucí. Bez této podpory by dnes naše občanské sdružení zcela určitě nemohlo realizovat své programy a projekty. Pravdou je, že právě dárcům a sponzorům vděčíme za to, že jsme.

Probační a mediační služba:
V rámci této instituce k nám umisťujeme vybrané jednotlivce, kterým byl vyměřen trest vykonání veřejněprospěšných prací.


 

SDO Brontosauři - Středisko Dvoreček, Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky, tel: 603 279 237, mail: info@sdo.cz