SDO Brontosauři Historie Programy Sponzoři Kontakt Odkazy
 

Projekt Dvoreček

Klub Pěstoun Koně Zvířata Akce Fotogalerie  
 

Středisko DVOREČEK - SDO Brontosauři Ostrava – Kunčičky - Na ploše 7 298 m² s 500 m² nebytové plochy provozujeme jezdecký oddíl s 10 koňmi, 2 poníky a dalšími domácími zvířaty pro zájmovou činností dětí a mládeže. Oddíl se zúčastňuje parkurových závodů v regionu i sám závody pořádá, pořádá akce pro děti, podílí se na společných akcích jako dny dětí, Den země, Bambiriáda a další.

SDO Brontosauři - Brusné (Hostýnské vrchy, okres Kroměříž) Středisko pro víkendové a týdenní pobyty, jarní a letní tábory. Oblast je vhodná pro astmatiky a alergiky (ověřeno dlouholetým provozem).

SLUNEČNICE dětem - Tento základní článek si klade za cíl být pomocnou rukou opuštěným, nemocným nebo postiženým dětem. Spolupracuje s dětskými domovy a organizacemi. Mapuje potřeby těchto zařízení i jednotlivců z těchto zařízení a hledá schůdné cesty k jejich zajištění. Realizuje projekt „Most do života“ pro klienty odcházející v osmnácti letech z dětských domovů, kteří nemají kam odejít (tzv. byt na půl cesty).

Mosty naděje - základní článek, jehož cílem je pomoci dětem se specifickými problémy v oblasti komunikace (autismu), spolupráce s rodiči i odborníky. Děti mají obtíže s pozorností, pamětí a myšlením. Cílem je vytvořit pro ně podmínky pro výchovu a vzdělání, které jsou vlastně léčbou. K učení se dovednostem, potřebují strukturované prostředí, které musí být bezpečné a předvídatelné jak v prostoru tak i v čase. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je především příprava na praktický život, probuzení důvěry samo v sebe, zvýšení soběstačnosti a ochoty komunikovat.

KLUB – ČERNOBÍLÝ SVĚT - podporuje technickou hudební způsobilost zaměřenou na DJS, hudební profese, vizuální projekce a grafické služby. Protidrogové alternativy pro náctileté.

KLUB – CESTY RYTMU - uskupení mladých lidí zaměřujících se na hudební tvorbu. Členové založili a každoročně pořádají festival etnické hudby world music v Ostravě „Colours of Ostrava“. Tento hudební festival obdržel za nejlepší kulturní událost roku 2005, 2006 v České republice ocenění gremi „ANDĚLA“. Organizují výuku rytmiky pro děti a mládež.

ABU Junior Ostrava – sportovní klub, který vychovává a cvičí děti v oblasti asijských bojových umění.

GLADIATORS GYM – sportovní oddíl zaměřený na asijská bojová umění.

FIGHT GYM - sportovní oddíl zaměřený na bojová umění.

OBLASTNÍ SKUPINA AGILITY (OSA) VOSA Ostrava – sdružuje děti, mládež a dospělé. Zabývá se kynologickým sportem – agility, který klade důraz na soužití člověka a psa a jeho přirozené touhy po hře a pohybu, jejich vzájemného využití volného času a tím pomáhá řešit problematiku chovu psů a jejich socializaci v městských aglomeracích. V této oblasti máme za sebou organizaci mistrovství České republiky, mistrovství Evropy juniorů a další mezinárodní závody.

MEZINÁRODNÍ FEDERACE STŘELBY Z JEDNODUCHÉHO LUKU – má sídlo v Petřvaldě u Karviné. Důvodem vzniku této federace bylo především vytvoření zázemí pro kategorii amatérských střelců z holého luku.

LUKOSTŘELECKÝ ODDÍL FACTORY
– sdružuje zájemce o lukostřelecký sport. Nabízí rovněž další sportovní vyžití volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Organizuje sportovní, kulturní a společenské akce pro členskou základnu, veřejnost i sponzory.

PRAMÍNEK – základním posláním Pramínku je hájení práv a svobod dětí bez rozdílu zda jsou zdravé, či s hendikepem, ať už sociálním, nebo zdravotním. Smyslem je vytváření podmínek pro zapojování do kolektivů a společnosti s vytvářením podpory vlastní identity, rozvoje, zájmu a nadání jedince i kolektivu. Zde v současnosti rozvíjíme aktivity kolem Náhradní rodinné péče vytvořením Pěstounské rodiny, budováním klubu pro setkávání pěstounských rodin v našem Středisku DVOREČEK v Ostravě – Kunčičkách a budováním domu pro pěstounskou rodinu.

Ami Canis Centrum (ACC) - smyslem tohoto základního článku je sdružovat zájemce z řad chovatelů a majitelů psů zaměřených na canisterapii. Účelem je využití psů k poskytování této metody terapie k odstraňování duševních a psychických poruch.

 
 

SDO Brontosauři - Středisko Dvoreček, Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky, tel: 603 279 237, mail: info@sdo.cz